Angir om kun timer knyttet til et angitt prosjekt skal vises. Angir om kun timer knyttet til et angitt firma skal vises.

Timene vil være gruppert basert på timearter og ansatte for hvert prosjekt . Innhold i beskrivelseslinje kan kun inneholde timeart, navn og initialer for ansatt samt prosjektkode og prosjektnavn.

Bestillingsbekreftelse Og Aktivering Av Xs Office

For å kunne opprette en kabel med ender må endepunktene være registrert først. Dette gjøres enten i Punktkartotek eller Utstyrkartotek. Utskrifter – Utvalgte utskrifter med skjematikk – Traséer – Viser traséene skjematisk basert på relasjonene som er registrert i Trasékartotek. Her kan du registrere ting som produsent, innerdiameter, rørsystem ol.

Velg blyantsymbolet mfc120u.dll ble ikke funnet til høyre for søkefeltet i verktøylinjen på startsiden i XS Office. Hver fødselsdagsoppføring har egne innstillinger for påminnelse. Se Min side – Mine innstillinger for informasjon om hvordan du setter standard påminnelse for nye fødselsdagsoppføringer. Fødselsdagsregisteret kan også benyttes til å sette opp andre typer viktige hendelser som skjer på samme dato hvert år. Status for egenmeldinger vises med flagg av ulik farge. Private firmakontakter opprettes ved å velge “Ny firmakontakt” fra verktøylinjen på siden Min side – Mine firmakontakter. For å eksportere en kontaktperson i vCard-format, velg “Eksporter” fra vinduet for aktuell kontaktperson.

Felter I Liste For Ansatte

Merk at statusendring kun er tilgjengelig hvis salgsmuligheten er uavklart . En detaljert versjon av listen kan eksporteres til en CSV-fil via CSV-knappen på verktøylinjen. Dette kan for eksempel brukes for å oppdatere mange oppføringer samlet i et regnearkprogram. Etter justeringer kan CSV-filen importeres tilbake til XS Office for å gjennomføre endringene. Du sletter en oppfølging ved å åpne oppfølgingen (klikk på tekst i “listemodus” eller dato i “samlevisning”), og velge “Slett” fra verktøylinjen i dialogboksen.